HEJT & HEJTER

Poradnik przeznaczony jest dla osób, które mają do czynienia ze specyficzną formą wirusa przemocy, któ-ry przejawia się w postaci słownej agresji tak w świe-cie wirtualnym jak w realnym. Słowem, które jest sy-nonimem agresji i nienawiści w obu tych obszarach, jest słowo Hejt. Hejt – to spolszczona wersja słowa hate, czyli niena-widzić. Hejtem określa się działanie […]