HEJT – BEZ SINIAKÓW ALE BARDZO BOLI

Z badań prowadzonych przez IQS wśród nastolatków wynika, że największym problemem nie jest przemoc siłowa lecz słowna. Dotyczy to aż 81 %. uczniów. 1/3 twierdzi, że sami byli obiektem drwin, że pod ich adresem padały wyzwiska lub przykre komentarze. 38 % uczniów przyznaje, że zetknęli się z sytuacjami, hejtu w serwisach społecznościowych. Ofiara hejtu najczęściej […]

REAKCJA STRESOWA W ODPOWIEDZI NA HEJT

Jeśli hejt traktujesz jako zagrożenie, to, zgodnie z odziedziczoną po swoich przodkach reakcją stresową, możesz zareagować „ucieczką”, „walką” lub „znieru-chomieniem” Reakcja stresowa „Uciekaj lub walcz” jest naszym biologicznym wyposażeniem, które odziedziczyliśmy po naszych praprzodkach. Podczas „ucieczki lub walki” płuca pracuję by nasycić krew tlenem, a serce pracuje intensywniej by prze-pompować natlenioną krew do mięśni tak, […]

MISTRZ SŁOWNEJ SAMOOBRONY

Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa Samoobrona słowna jest procesem, w którym orężem obrony jest język. Język samoobrony jest pojęciem szerszym niż wer-balna samoobrona, bo dotyczyć może wypowiedzi nie tylko werbalnych ale i pozawerbalnych. Zaliczamy do nich postawę i język ciała, ton głosu oraz dobór słów, które mogą być […]

UKRYTY HEJT

Kwestionowanie słów, podważanie opinii, zaprze-czanie – hejter podważa wszelkie poglądy swojej ofiary. Udowadnia, że nie ma ona racji bez względu na to jak jest faktycznie w rzeczywistości. Stała nega-cja i podważanie opinii powoduje, że ofiara hejtu za-czyna wątpić w siebie, swoją wiedzę i kompetencje. Lekceważenie – hejter bagatelizuje wszelkie odczucia i emocje, umniejsza osiągnięcia i […]

JAWNY HEJT

Wybuchy złości i gniewu Wybuchy gniewu i złości to jedna z form jawnego hjtu. Wyzwiska Ofiara hejtera jest obrzucana wyzwiskami, które powodu-ją, że czuje się poniżona i ma obniżone poczucie swojej wartości. Oskarżanie i obarczanie winą Ofiara hejtera jest oskarżana, że jest źródłem niepowodzeń i ponosi odpowiedzialność nawet za sprawy, które od niej nie zależą. […]

HEJT a konsekwencje prawne

Hejtowanie zagrożone jest karą w kodeksie karnym. Art. 257. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności na-rodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z po-wodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów na-rusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

WIRUSOWA TEORIA PRZEMOCY

Objawy przeziębienia są konsekwencją namnażania się wirusa, który dostał się do organizmu. Analogicz-nie można spojrzeć na przemoc, jako konsekwencję działania wirusa – wirusa przemocy. Taka wirusowa teoria przemocy zwraca uwagę na to, że przemoc namnaża się poprzez kontakt z przemocą, że aby się nią nie zarazić – nie stać się jej ofiarą – trzeba przede […]