HEJT a konsekwencje prawne

Hejtowanie zagrożone jest karą w kodeksie karnym.

rys paragraf

Art. 257. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności na-rodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z po-wodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów na-rusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *